MOBIUZ APP
Eng oson raqam boshqaruvi.
500 MB
Birinchi ro‘yxatdan o‘tganda bonus!
Mobi Music
MOBI MUSIC
Sevimli musiqa sening smartfoningda!
30 kun
Birinchi ro‘yxatdan o‘tganda promo
MOBI CINEMA TV
Sevimli film va seriallaringizni istagan vaqt va istagan joyda tomosha qiling!
1 kun
Birinchi ro‘yxatdan o‘tganda istalgan kontentga promo
Va eng asosiysi!
Mobiuz, MobiMusic va MobiCinema ilovalari internet-trafigingizni sarflamaydi